SİNOP ÜNİVERSİTESİ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ''
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

Yemek Bursu Başvuruları Başlamıştır

01.11.2017

Öğrenciler yemek bursu başvurularını 10/11/2017 tarihine kadar Başvuru Formlarını doldurarak eğitim gördükleri Fakülte, Yüksekokul, Enstitülere yapacaklardır.
 

BAŞVURU FORMU

YEMEK BURSU YÖNERGESİ
 

Yemek Bursu Başvuru İşlemleri

1-Öğrenciler Yemek Bursu Başvurularını yemek bursu başvuru formunu doldurarak eğitim gördüğü birime 10/11/2017 tarihine kadar yapacaktır.

2-Yemek bursu başvurularını eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılacaktır.

3-Yemek bursu işlemleri Sinop Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi’ne uygun olarak yapılacaktır.

4-Yemek Bursundan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler faydalanabilirler. Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul müdürlükleri Yemek Bursu Değerlendirme Komisyonları başvuru sahibi öğrenciyi, bir yıl içerisinde kayıtlanacağı derslerin toplam kredi sayısının en az %60’ından başarılı olması durumunda başarılı sayacaktır. İlgili yılda yeni kayıt yaptıran öğrenciler, aile gelir düzeyine göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır

5-Yemek Bursu Değerlendirme Komisyonu tarafından yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi 17/11/2017 tarihine kadar SKS daire Başkanlığına bildirilir ve Rektör tarafından onaylanan liste Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır.

 

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilecektir.

1-Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla engelli bulunan öğrenciler

 

2-Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler

 

3-Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler

 

4-Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile Üniversitemizi temsilen katıldıkları yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak birinci olan öğrenciler SKS daire başkanlığının teklifi ve Rektör Onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir
Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
KALİTE
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016